02-738-4555    

News

ฟรีค่าโอน พร้อมโปรโมชั้นสุดพิเศษ

โทร 081  374 0290, 053 701 764

 

อาคารพาณิชย์ทำเลทอง เชียงราย Bus Terminal 2

อาคารสถานีขนส่ง จังหวัดเชียงราย แห่งที่สอง

ณ ใกล้ต้นตะเคียนคู่ ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติดถนนสี่ช่องจราจรขาออกจากเมืองเชียงราย

 

ขายอาคารพาณิชย์ ทำเลทอง

โครงการ สหชัยขนส่ง 2 ตะเคียนคู่ Bus Terminal 2

ฟรีค่าโอน พร้อมโปรโมชั้นสุดพิเศษ

โทร 081 374 0290, 053 701 764

สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 แห่งนี้ จะเปิดเพื่อรองรับการเดินทางขนส่ง รถโดยสารขนาดใหญ่

เช่น รถบัส และรถทัวร์โดยสาร ที่แล่นเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด